UPAYA KAUM PURITAN MEMBUNUH ULAMA AHLUS SUNNAH WAL JAMA ‘AH

Posted: Januari 28, 2014 in SUNNAH - ADAB & NASIHAT

Tahapan menjadi Golongan Radikal

Pada artikel sebelumnya, kami telah memaparkan fakta sejarah peristiwa-peristiwa fitnah yang dimunculkan sekelompok Mujassimah yang menisbatkan diri sebagai pengikut madzhab imam Ahmad bin Hanbal. Kami hanya menampilkan lima peristiwa fitnah mujassimah al-Hanabilah, padahal masih banyak lagi fitnah mereka yang tidak kami tulis mengingat lima fitnah itu sudah cukup menjadi ‘ibrah bagi kita dengan mengaca sejarah tersebut. Apa yang terjadi saat ini dari radikalisme kaum wahabi-salafi, sejak kemunculan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah episode lanjutan dari fitnah kaum mujassimah  terdahulu yang mengaku-ngaku pengikut madzhab Hanbali. Seandainya mereka memiliki kekuasaan yang besar bagi dunia, maka niscaya fitnah berdarah itu akan terulang kembali bagi dunia Islam meskipun fitnah-fitnah itu sudah terjadi di berbagai daerah muslimin. Maka sungguh benar sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam :

مِنْ هَا هُنَا جَاءَتِ اْلفِتَنُ، نَحْوَ اْلمَشْرِقِ، وَاْلجَفَاءُ وَغِلَظُ اْلقُلوْبِ فيِ اْلفَدَّادِينَ أَهْلُ اْلوَبَرِ، عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ اْلإِبِلِ وَاْلَبقَرِ فِي رَبِيْعَةْ وَمُضَرً

“Dari sinilah muncul fitnah-fitnah, dari arah Timur, (muncul) sifat kasar, dan keras hati dalam orang-orang yang sibuk mengurus unta dan sapi, kaum Baduwi, di ujung ekor-ekor unta dan sapi, dalam  kaum Rabi’ah dan Mudhar.” (HR. al-Bukhari)

Dalam riwayat yang lain :

هَا إِنَّ اْلفِتْنَةَ هَهُنَا، هَا إَنَّ اْلفِتْنَةَ ههُنَا، هَا إِنَّ اْلفِتْنَةَ ههُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

“Fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, fitnah datang dari sini, dari arah munculnya tanduk setan.” (HR. Muslim)

Dan kali ini kami akan menampilkan bukti fakta sejarah tindak pembunuhan yang dilakukan kaum Hanabilah dan Karomiyyah[1] yang mujassimah kepada beberapa ulama Ahlus sunnah wal Jama’ah.

1. Pembunuhan terhadap al-Imam Abu Bakar Furak al-Asy’ari.

ودعي إلى مدينة غزنة، وجرت له بها مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام- المجسم – ، ثم عاد إلى نيسابور، فسم في الطريق- أي مات مسموما – ، فمات بقرب بست، ونقل إلى نيسابور، ومشهده بالحيرة يزار، ويستجاب الدعاء عنده

“ Beliau diundang ke kota Guznah, dan terjadilah perdebatan di sana. Beliau orang yang sangat menentang Ibnu Karram (al-Mujassim). Kemudian kembali ke Naisabur. Lalu beliau diracun diperjalanan dan wafat dalam keadaan teracuni. Beliau wafat dekat dengan Bast, dan dipindah ke Naisabur. Masyhad (makam) beliau ada di Hirah dan diziarahi, dan terkabukkan doa di sisi makamnya “.[2]

2. Pembunuhan terhadap al-Imam al-Buuri asy-Syafi’i dan jama’ahnya.

Al-Imam Ibnul Atsir bercerita :

وفيها مات البوري الفقيه الشافعي، تفقه على محمد بن يحيى، وقدم بغداد ووعظ، وكان يذم الحنابلة، وكثرت أتباعه، فأصابه إسهال، فمات هو وجماعة من أصحابه، فقيل: إن الحنابلة أهدوا إليه حلوى فمات هو وكل من أكل منها

“ Dan di tahun 567 Hijriyyah, wafatlah ulama ahli fiqih yaitu al-Buuri asy-Syafi’i. beliau belajar fiqih kepada Muhammad bin Yahya. Datang ke Baghdad dan member nasehat. Beliau telah mencela kaum Hanabilah (yang mujassimah) di dalam majlisnya dan semakin  banyak pengikutnya, lalu beliau terkena sakit perut (keracunan makanan), maka beliau wafat dan beberapa pengikutnya yang bersamanya. Dikatakan bahwa kaum Hanabilah memberikan hadiah manisan kepada beliau, maka beliau wafat dan orang-orang yang ikut makan bersamanya.[3]

3. Pembunuhan terhadap al-Imam Fakhruddin ar-Razi.

وتوفى الإمام الرازى سنة 606 من الهجرة ، قيل فى سبب وفاته أنه مات مسموما ، لخلاف بينه وبين الكرامية فى أمور العقيدة حتى كفرهم فسموه ومات بسبب ذلك

 “ Imam Fakhruddin ar-Razi wafat tahun 606 Hijriyyah, dikatakan penyebab beliau wafat adalah karena diracun, disebabkan perseteruan antara beliau dan kaum Karomiyyah dalam perkara akidah, sehingga beliau mengkafirkan mereka dan mereka meracuni beliau hingga wafat [4]

3. Pembunuhan terhadap syaikh Marbad bin Hamd at-Tamimi.

Beliau dibunuh di kota Raghbah saat kembali pulang dari berkunjung ke tempat syaikh ash-Shan’ani dari Shan’a. Dengan keperluan menyadarkan syaikh ash-Shan’ani tentang pujiannya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka syaikh ash-Shan’ani sadar dan menarik kembali pujiannya tersebut.

4. Syaikh Abdullah bin Ali bin Amr Alu Rasyid al-Hanbali,

seorang pembesar ulama madzhab Hanbali. Beliau sempat mengarang kitab bantahan terhadap wahabi dengan judul “ ar-Radd al-Munif fi ar-Radd ‘ala Ali Abdil Lathif “. Dengan sebab ini lah beliau wafat dibunuh pihak Abdul Lathif.[5]

5. Hakim Uyainah, Ustman bin Mu’ammir.

Beliau tewas dibunuh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya di hari Jum’at selepas sholat jum’at dan masih di dalam masjid di bulan mulia Rajab, dengan tuduhan berkhianat dan murtad. sebagaimana direkam oleh Ibn Ghannam dalam Tarikh Najdnya:

“Ketika umat Islam mengetahui hal itu (pengkhianatan Utsman), maka beberapa orang berencana membunuhnya, di antaranya Hamd bin Rasyid dan Ibrahim bin Zaid. Seusai shalat Jumat, mereka membunuh Utsman di tempat shalatnya di dalam masjid pada bulan Rajab tahun 1163 H.” [6]

Dan masih banyak lagi para ulama Ahlus sunnah yang menjadi korban pembunuhan kaum Mujassimah. Bahkan ribuan kaum muslimin pun turut serta dibunuh oleh mereka.

Ibnu Bisyr an-Najdi al-Wahhabi mengatakan :

“Di tahun 1176 H, Abdul Aziz berangkat bersama pasukan memerangi penduduk Ahsa, lalu singgah di tempat yang terkenal dengan sebutan Muthair di Ahsa. Abdul Aziz membawa tiga puluhan pasukan berkuda, menyerang Ahsa di pagi hari, berhasil membunuh tujuh puluhan penduduknya dan merampas harta yang sangat banyak.”[7]

Ibnu Ghannam al-Wahhabi mengatakan :

“Di tahun 1187 H, Abdul Aziz bersama kaum Muslimin (Wahabi) berangkat menuju kota Riyadh; menentang penduduknya suatu waktu dengan memeranginya setiap hari, sehingga kaum Muslimin (Wahabi) menguasai sebagian benteng dan menghancurkannya; menghancurkan menara-menara tingginya; dan membunuh banyak penduduknya. Dari Kaum muslimin (Wahabi) yang terbunuh 12 orang di antaranya Aqil bin Nashir dan Sulthan bin Hafitan.”[8]

Demikian sekilas dari radikalisme kaum Mujassimah dari masa ke masa hingga masa Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi. Dan mereka semua tidak bukan adalah penganut paham tajsim dan tasybih kepada Allah Ta’ala dalam akidahnya. Merasa ajaran mereka paling benar dan kelompok Islam lainnya salah dan harus dimusnahkan. Namun mereka hanyalah minoritas dari kaum muslimin mayoritas yang berakidahkan Ahlu sunnah. Sungguh banyak bahkan mayoritas Hanabilah berpaham akidah Ahlu sunnah wal Jama’ah dan rata-rata mereka adalah shufiyyah (bertawassuf). Berikut kami akan tampilkan fakta sejarahnya :

1. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani al-Baghdadi.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Pemimpin para ‘arifin, dan penghulu ahli thariqah di masanya, pemilik maqam dan karomah dan ahwal yang ma’ruf “.[9]

2. Utsman bin Marzuq bin Humaid al-Qurasyi.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Selesai pendidikan tarbiyah kaum muridin (shufiyyah) di Mesir. Beliau dan Abu Madyan berkumpul dengan syaikh Abdul Qadir al-Jailani, kemudian mendapatkan khirqah dari syaikh Abdul Qadir serta meriwayatkan beberapa riwayat darinya “.[10]

3. Muhamamd bin hmad bin Abdullah al-Ba’labakki.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau menggunakan pakaian tasawwuf dari syaikh Abdullah al-Baththayihi, sahabat syaikh Abdul Qadir al-Jailani “[11]

4. Ahmad bin Ibrahim bin Mas’ud al-Hazzami.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang yang zuhud, patut dicontoh dan arif billah. Ayahnya seorang pemimpin thariqah Ahmadiyyah. Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah begitu menghormatinya hingga mengatakan bahwa syaikh Ahmad bin Ibrahim adalah imam Junaid di masanya “.[12]

5. Abdullah bin Ahmad bin Quddamah.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau sempat bermukim (mondok) di Madrasah syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam masa yang sebentar “.[13]

6. Junaid bin Muhammad al-Junaid.

Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan : “ Beliau masyhur bersahabat dengan Haris al-Muhasibi dan pamannya Sirri as-Saqathi. Dan beliau merutinkan ibadah, hingga Allah membukankan baginya ilmu-ilmu yang banyak sebab ibadahnya. Beliau berbicara dengan thariqah shufiyyah “.[14]

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan :

ما احذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الحوع وترك الدنيا وقطع المألوفات المحتحسنات

“ Kami tidak mengambil ilmu tasawwuf dari banyaknya bicara, akan tetapi dengan rasa lapar, meninggalkan dunia dan memutus segala hal yang enak dan lezat “[15]

7. Ma’ruf al-Khurkhi.

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan : “ Beliau salah satu dari ahli shufi yang masyhur dengan zuhud dan meninggalkan dunia, banyak didatangi oleh orang shalih dan beliau selalu diambil berkahnya oleh orang-orang arif saat berjumpa “[16]

8. Muhammad Abdullah bin Umar al-Muqri ash-Shufi.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau mengambil dan memakai khirqah dari as-Sahruwardi “[17]

9. Abul Qasim bin Yusuf al-Hawari.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau adalah seorang shufi yang zuhud lagi masyhur, pemiliki Zawiyah di Hawari. Beliau memiliki banyak murid dan pengikut dari berbagai daerah “[18]

10. Abu Imran al-Hanbali.

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan : “ Beliau seorang shufi dan menuqil suatu riwayat dari imam kita (Ahmad bin Hanbal) “.[19]

11. Ahmad bin Ali al-Muqri al-Hanbali.

Al-Qadhi Abul Husain mengatakan : “ Beliau seorang shufi yang yang beradab, ayah dari al-Khathtab al-Baghdadi “[20]

12. Abdullah bin Muhammad al-Anshori.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang hafidz, seorang shufi, penasehat, syaikh Islam..beliau seorang ahli ibadah, zuhud, memiliki ahwal dan karomah “[21]

13. Ali bin Aqil bin Muhammad al-Baghdadi.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Guruku dalam ilmu adab Tasawwuf adalah Abu Manshur dan aku memuji guruku dengan zuhud dan berakhlak dengan akhlak para shufiyyah masa lalu “[22]

14. Abdul Aziz bin Abul Qasim al-Babashri.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang ahli fiqih yang shufi “.[23]

15. Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang ahli hadits yang shufi, memakai khirqah tasawwuf dari as-Sahruwardi “.[24]

16. Muhammad bin Muslim Abu Abdillah ash-Shali.

Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali dalam kitab adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilahnya mengatakan : “ Beliau seorang ahli fiqih, shalih dan zuhud. Dan beliau seorang aqdhi yang adil, beliaulah yang telah mencegah dan melarang Ibnu Taimiyyah dari berfatwa tentang masalah thalaq dan selainnya dari masalah-masalah yang bertentangan dengan madzhab imam Ahmad bin Hanbal “.[25]

17. Ibrahim bin Abdul Wahhab al-Baghdadi.

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau selalu rutin menghadiri perkumpulan-perkumpulan dan menghadiri majlis tasawwuf “.[26]

18. Ahmad bin Abdul Aziz bin Najjar al-Fattuhi.

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Di awal umurnya beliau mengingkari kaum shufiyyah dan ketika berkumpul dengan sayyid Ali al-Khawaash dan lainnya, maka beliau tunduk dan percaya dengan mereka. Setelah itu beliau merasa sangat menyesal karena sejak awal umurnya tidak berkumpulo dengan kaum shufiyyah. Kemudian beliau mendapatkan futuh dalam thariqahnya dan memiliki kaysf yang agung sebelum wafatnya “.[27]

19. Ahmad bin Abdullah al-Ba’li.

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau mengambil tahriqah al-Kholwatiyyah dari ustadz Muhammad bin Isa al-Kannani al-Hanbali “[28]

20. Hasan bin Umar asy-Syatha ad-Dimasyqi.

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau memiliki bagian sempurna dari ilmu tasawwuf, banyak beribadah, dzikir dan wirid. Dan memiliki kitab Maulid Nabi “[29]

21. Abdul Baqi al-Hanbali.

Ibnu Humaid al-Hanbali berkata : “ Beliau mengambil thariqah shufiyyah dari anak pamannya dan ditalqin olehnya “.[30]

Dan masih banyak lagi ratusan ulama Hanabilah yang ahli tasawwuf yang tidak kami cantumkan di sini. Mereka semua adalah mayoritas ahli shufi yang beraqidahkan Ahlus sunnah wal Jama’ah bukan berakidahkan mujassimah.

Abu Muhammad bin Tamim al-Hanbali mengatakan : “ Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengangungkan kaum shufiyyah dan menghormati mereka, beliau pernah ditanya tentang ahli shufi yang suka duduk di masjid, maka beliau menjawab, “ mereka punya ilmu, duduk lah bersama mereka “. [31]

Al-Qadhi Abul Husain al-Hanbali berkata, Abu Dzar bercerita : “ Sewaktu aku bersama Abul Fath al-Qawaas al-Hanbali ash-Shufi, beliau mengambil kitab dari tempatnya dan membukanya tiba-tiba melihat ada kotoran tikus di dalam kitabnya tersebut. Maka al-Qawaas berdoa buruk kepada tikus yang mengotori kitab beliau tersebut. Maka seketika itu tiba-tiba jatuhlah tikus dari atap rumahnya, tikus itu kejang-kejang kemudian mati “.[32]

Al-Hafidz adz-Dzahabi bercerita : “ Abu Ar-Rabi’ bin Salim al-Hafidz berkata, “ Ketika waktu wafatnya Abu Muhammad bin Ubaidillah, kota Mesir sedang dilanda paceklik, maka ketika janazah beliau diletakkan di samping kuburan, orang-orang bertawassul dan beristighatsah dengan beliau, maka malam harinya turunlah hujan deras. Dan tidaklah orang-orang befziarah ke makam beliau selama seminggu, kecuali berjalan dengan tanah yang becek “.[33]

Shofiyyah an-Nuuriyyah
Kota Santri, 26-01-2014


[1] Al-Karomiyyah adalah suatu kaum pengikut Ibnu Karram, di antara akidahnya adalah meyakini Allah berada di atas langit. Berdoa mengangkat tangan ke langit adalah bukti kuat Allah ada di langit. Mereka juga meyakini Dzat Allah memiliki materi, jisim dan anggota. Allah bersemayam di Arsy dengan semayam sentuhan. Allah memiliki batasan, arah, tempat dan ukuran. Lihat kitab al-Farq bainal Firaq dan al-Milal wa an-Nihal.

[2] Siyar A’lam an-Nubala, adz-Dzahabi : 17/215

[3] Al-Kamil fit Tarikh, Ibnul Atisr. Lihat kitab versi onlinenya di : http://www.islamicbook.ws/tarekh/alkaml-031.html

[4] Thabaqat al-Mufassirin, ad-Dawudi : 2/215 dan Wafiyat al-A’yan : 4/248

[5] Lihat kitab Raudhoh ath-Thalibin : 1/351 dan Ulama Najd, Ibnu Bassam : 5/333

[6] Tarikh Najd, 103

[7] Unwan Najd, I/90

[8] Tarikh Najd, 136

[9] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/290

[10] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/306

[11] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/269

[12] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/358

[13] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/133

[14] Tarikh Ibnu Katsir : 11/113

[15] Thabaqat al-Hanabilah : 1/128

[16] Thabaqat al-Hanabilah : 1/381

[17] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/353

[18] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/277

[19] Thabaqat al-Hanabilah : 1/425

[20] Thabaqat al-Hanabilah : 1/45

[21] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/50

[22] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 1/144

[23] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/338

[24] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/535

[25] adz-Dzail ‘ala Thabaqat al-Hanabilah, Ibnu Rajab al-Hanbali : 2/380

[26] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/45

[27] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/159

[28] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/174

[29] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 1/361

[30] As-Suhub al-Wabilah, Ibnu Humaid : 2/439

[31] Thabaqat al-Hanabilah : 2/279

[32] Thabaqat al-Hanabilah : 2/143

[33] Tadzkirah al-Huffadz, adz-Dzahabi : 4/1371

***

Dalam buku ini pada halaman 44 tertulis salah satu alasan mereka melakukan pengeboman di Indonesia karena ada nya Syirik, Khurafat, Takhayul, dan Bid'ah. Ini sudah jelas menggambarkan mereka adalah salah satu kelompok yang selama ini meneriakan kata - kata bid'ah

Dalam buku ini pada halaman 44 tertulis salah satu alasan mereka melakukan pengeboman di Indonesia karena ada nya Syirik, Khurafat, Takhayul, dan Bid’ah. Ini sudah jelas menggambarkan mereka adalah salah satu kelompok yang selama ini meneriakan kata – kata bid’ah (d/a : Fahmi)

Baca Juga :17 Orang Tewas Dibom Saat Rayakan Maulid Nabi

Source

Komentar
 1. Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia berkata:

  Izinkanlah saya menulis / menebar sejumlah doa, semoga Allaah SWT mengabulkan, antara lain mempercepat kebangkitan KAUM MUSLIM, memulihkan kejayaan KAUM MUSLIM, melindungi KAUM MUSLIM dari kesesatan dan memberi KAUM MUSLIM tempat yang mulia di akhirat. Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘alamiin.

  Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allaah SWT selalu mencurahkan kasih sayang kepada KAUM MUSLIM : yang hidup maupun yang mati, di dunia maupun di akhirat – KHUSUSNYA SAYYIDINA WA NABIYYINA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHALLALLAAHU’ALAIHI WA AALIHI WA SHABIHI WA UMMATIHI WA BARAKA WAS SALLAM, PARA LELUHUR BELIAU – KHUSUSNYA NABI IBRAAHIIM ‘ALAIHISSALAAM, PARA KELUARGA BELIAU – KHUSUSNYA AHLUL BAIT, PARA SAHABAT BELIAU – KHUSUSNYA KHULAFAUR RASYIDIIN, PARA SALAF AL-SHAALIH – KHUSUSNYA 10 SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA, PARA SYUHADA – KHUSUSNYA SAYYIDINAA HAMZAH BIN ‘ABDUL MUTHTHAALIB, PARA IMAM –KHUSUSNYA 4 IMAM BESAR MADZHAB AHLUS SUNNAH & 12 IMAM BESAR MADZHAB SYI’AH, PARA WALI – KHUSUSNYA PARA ANGGOTA “WALI SONGO”, PARA ULAMA KHUSUSNYA KH HASYIM ASY’ARI (NAHDHATUL ‘ULAMA) & KH AHMAD DAHLAN (MUHAMMADIYAH). Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘aalamiin.

  Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadarrasuulullaah

  A’uudzubillaahiminasysyaithaanirrajiim

  Bismillahirrahmaanirrahiim

  Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin,
  Arrahmaanirrahiim
  Maaliki yaumiddiin,
  Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin,
  Ihdinashirratal mustaqiim,
  Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladhaaliin

  Aamiin

  Bismillaahirrahmaanirrahiim

  Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, hamdan yuwaafi ni’amahu, wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lii jalaali wajhika, wa ‘azhiimi sulthaanika.

  Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya semuanya.

  Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin. Shalaatan tunjinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal aafaat. Wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al-haajaat. Wa tuthahhiruna bihaa min jamii’is-sayyi-aat. Wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaat. Wa tuballighuna bihaa aqshal-ghaayaati min jamii’ilkhairaati fil hayaati wa ba’dal mamaat.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya dan umatnya, shalawat yang dengannya kami selamat dari semua ketakutan dan bencana, dan Engkau sucikan kami dari semua kejahatan, Engkau angkat kami ke derajat yang tinggi di sisiMu, dan Engkau sampaikan semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebaikan dalam hidup maupun sesudah mati.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa nuuril anwaar. Wa sirril asraar. Wa tiryaqil-aghyaar. Wa miftaahil baabil yasaar. Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadanil-mukhtaari wa aalihil-ath-haari wa ash-haabihil akhyaar. ‘Adada ni’amillaahi wa afdhaalih.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkah atas cahaya di antara segala cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penetral duka, dan pembuka pintu kemudahan, junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, manusia pilihan, juga kepada keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karuniaNya.

  Allaahumma shalli shalatan kaamilah. Wa sallim salaaman taamman ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadanil-ladzii tanhallu bihil-‘uqad. Wa tanfariju bihil-kuruub. Wa tuqdhaa bihil hawaa-iju wa tunaalu bihir-raghaa-ibu wa husnul-khawaatim. Wa yustasqal-ghamaamu biwajhihil-kariim. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi’adadi kulli ma’luumin laka.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan salaam yang sempurna pula, kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, yang dengan beliau itu Engkau lenyapkan kesusahan, Engkau tunaikan segala kebutuhan, dan diperoleh segala keinginan dan akhir hidup yang baik, serta diberi minum dari awan berkat wajahMu yang mulia. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya dalam setiap kejapan mata dan tarikan nafas, sebanyak jumlah pengetahuan yang Engkau miliki.

  Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadinil-habiibil-mahbuub. Syaafil ‘ilali wa mufarrijil-kuruub. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi wa baarik wa sallim.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, kekasih dan yang dikasihi, (dengan izin Allah) penyembuh penyakit dan pelepas kesusahan, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-awwaliin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-aakhirin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fin-nabiyyiin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil-mursaliin. Wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin fil mala-il a’laa ilaa yaumid-diin. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummmatihi ajma’iin.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang terdahulu. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan orang-orang kemudian. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para nabi. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para rasul. Limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di kalangan para arwah hingga hari kemudian, serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya.

  Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa ruuhi Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad fil arwaahi, wa ‘alaa jasadihil fil ajsaadi, wa ‘alaa qabrihi fil qubuuri. Wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada ruh junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad di alam ruh, dan kepada jasadnya di alam jasad, dan kepada kuburnya di alam kubur. Dan kepada keluarga, sahabat dan umatnya semua.

  Allaahumma shali wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ‘adada in’aamillaahi wa ifdhaalih.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam dan berkat kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad, keluarganya, sahabatnya, umatnya sebanyak jumlah nikmat Allah dan karuniaNya.

  Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baarik wa sallim ‘adada maa ahaatha bihi ‘ilmuka wa jaraa bihi qalamuka wa nafadza bihi hukmuka fii khalqika wa ajri luthfika fii umuurinaa wal muslimiina wal muslimaat.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam, berkah kepada Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya sebanyak jumlah apa-apa yang diliputi ilmu-MU, digariskan oleh qalam-MU, ditetapkan dalam hukum-MU terhadap makhluk-MU, dan curahkanlah kelembutan-MU di dalam seluruh urusan kami, kaum Muslim lelaki serta Muslim perempuan.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi shalaatan ahlis-samaawati wal aradhiina ‘alaihi wa ajri yaa maulaanaa luthfakal khafiya fii amri wa arinii sirra jamaali shun’ika fiimaa aamuluhu minka yaa rabbal ‘aalamiin.

  Ya Allaah, limpahkanlah shalawat, salam, berkah kepada Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa Muhammadin, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya dengan shalawat penduduk langit dan bumi kepadanya. Dan alirkanlah, wahai tuhanku, kelembutan-MU yang tersembunyi dalam urusanku, dan tampilkan rahasia keindahan buatan-MU dalam apa-apa yang cita-citakan dari-MU, wahai tuhan semesta.

  Allaahumma shalli wa sallim wa baarik, ‘alaa Sayyidinaa wa Nabiyyinaa wa Maulaanaa wa Maulaanaa Muhammadin wa ikhwaanihii minal anbiyaa-i wal mursaliin, wa azwaajihim wa aalihim wa dzurriyyaatihim wa ash-haabihim wa ummatihim ajma’iin.

  Ya Allaah, berilah shalawat serta keselamatan dan keberkahan, untuk junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad SAW dan saudara-saudaranya dari para Nabi dan Rasul, dan istri-istri mereka semua, keluarga mereka, turunan-turunan mereka, dan sahabat-sahabat dari semua Nabi dan Rasul, termasuk Sahabat-Sahabatnya Nabi Muhammad semua dan semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW.

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikil qudduus
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar ra-uufirrahiim
  Laa ilaaha illallah, subhaanal ghafuurirrahim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal kariimil hakiim

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci raja yang maha suci
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil wafiyy
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal lathiifil khabiir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ma’buud
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuuril waduud
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal wakiilil kafiil

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi
  Tiada tuhan selain Allaah, yang maha halus lagi maha mengetahui
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi yang disembah
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha pencinta
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penolong lagi maha pelindung

  Laa ilaaha illallaah, subhaanar raqiibil hafiizh
  Laa ilaaha illallaah, subhaanad daa-imil qaa-im
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal muhyil mumiit
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil qayyuum
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaaliqil baari’

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi mengurus ciptaannya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menghidupkan lagi mematikan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus ciptaannya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi menjadikan

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil ahad
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal mu’minil muhaimin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal habiibisy syahiid
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal haliimil kariim

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha tinggi lagi maha besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi tunggal
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memberi keamanan lagi maha memelihara
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhanyang maha mencintai lagi maha menyaksikan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil qadiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal awwalil aakhir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanazh zhaahiril baathin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril muta-‘aal
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadhil haajat

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang pertama lagi terdahulu
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang awal dan yang akhir
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang nyata lagi yang rahasia
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha tinggi
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memenuhi semua keperluan

  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanir rahiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbiyal a’laa
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal burhaanis sulthaan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il bashiir

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menguasai singgasana yang besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha tinggi
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki bukti kekuasaan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal waahidil qahhaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil hakiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ghaffaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar ramaanid dayaan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal kabiiril akbar

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha esa lagi maha mengalahkan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha pengampun
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha besar

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aliimil ‘allaam
  Laa ilaaha illallaah, subhaanasy syaafil kaafi
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil baaqii
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shamadil ahad
  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ardhi was samaawaati

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menyembuhkan lagi mencukupi
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha kekal
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang bergantung padanya segala hal lagi esa

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghafuurisy syakuur
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil mulki wal alakuut
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil haibati wal qudrah

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengampun lagi maha membalas
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan

  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘azhiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aalimil ghaiib
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hamidil majiid
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hakiimil qadiim

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki kebesaran dan kekuasaan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha menutupi kesalahan lagi maha besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menegtahui hal ghaib
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan ang maha bijaksana lagi maha terdahulu

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qaadiris sattaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas samii-‘il ‘aliim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamis salaam
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikin nashiir

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kuasa lagi maha mnutupi kesalahan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mendengar lgi maha mengetahui
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha besar
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui lagi maha damai
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha raja lagi maha penolong

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyir rahmaan
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qariibil hasanaat
  Laa ilaaha illallaah, subhaana waliyyil hasanaat
  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shabuuris sattaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaana khaaliqin nuur

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha pengasih
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha dekat kebaikannya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha menguasai kebaikan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan maha penyabar lagi menutupi kesalahan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yan menciptakan cahaya

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil mu’jiz
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal faadhilisy syakuur
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ghaniyyil qadim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil jalaalil mubiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal khaalishil mukhlish

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha utama lagi maha berterima kasih
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya keluhuran lagi maha menjelaskan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha murni lagi memurnikan

  Laa ilaaha illallaah, subhaanash shaadiqil wa’di
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal haqqil mubiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil quwwatil matiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qawiyyil ‘aziiz
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal hayyil ladzii laa yamuut

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang benar janjinya
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha benar lagi maha menjelaskan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang punya kekuatan lagi maha kokoh.
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha hidup lagi tidak mati

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘allaamil ghuyuub
  Laa ilaaha illallaah, subhaanas sattaaril ‘uuyuub

  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ghufraanil musta’aan
  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil ‘aalamiin
  Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahmaanis sattaar

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mengetahui yang ghaib
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yan maha menutupi semua cacat
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki ampunan lagi dimintai pertolongan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan semesta alam
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih lagi maha menutupi

  Laa ilaaha illallaah, subhaanar rahiimil ghaffaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil wahhaab
  Laa ilaaha illallaah, subhaana qaadiril muqtadir
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil ghufraanil haliim
  Laa ilaaha illallaah, subhaana malikil mulk

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha agung lagi maha pemurah
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yangmaha kuasa lagi maha memberi kekuasaan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang memiliki semua kerajaan

  Laa ilaaha illallaah, subhaanal baari-il mushawwir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal ‘aziizil jabbaar
  Laa ilaaha illallaah, subhaanallaahi ‘amma yashifun
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal jabbaaril mutakabbir
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal qudduusis shubbuuh

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha mulia lagi maha perkasa
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha membangga
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan dari apa yang dianggap oleh orang kafir
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan dalam sosok dan sifat

  Laa ilaaha illallaah, subhaana rabbil malaa-ikati war ruuh
  Laa ilaaha illallaah, subhaana dzil aalaa-I wanna’maa-i
  Laa ilaaha illallaah, subhaanal malikil maqshuud
  Laa ilaaha illallaah, subhaana hannaanil mannaan

  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan para malaikat dan ruh
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan pemilik tanda-tanda tinggi dan nikmat
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan raja yang menjadi tujuan
  Tiada tuhan selain Allaah, maha suci tuhan yang maha pengasih dan pemberi

  Laa ilaaha illallaah, sayyidina aadamu ‘alaihis salaam shafiyyullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina nuuhun ‘alaihis salaam najiyyulaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina ibraahiimu ‘alaihis salaam khaliilullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina ismaa-‘iilu ‘alaihis salaam dzabiihullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina muusaa ‘alaihis salaam kaliimullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina daawuudu ‘alaihis salaam khaliifatullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina ‘iisaa ‘alaihis salaam ruuhullaah
  Laa ilaaha illallaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana
  muhammadur rasuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam

  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Aadam AS pilihan Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Nuuh AS diselamatkan Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ibraahiim AS teman dekat Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Ismaa-‘iil AS yang disembelih Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Muusaa AS yang diajak bicara oleh Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina Daawuudu AS khalifah Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina ‘Iisaa AS ruh Allaah
  Tiada tuhan selain Allaah, sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah

  Allaahummarhamnaa bibarakati tauraati sayyidina muusaa ‘alaihis salaam wa injiili sayyidina ‘iisaa ‘alaihis salaam wa zabuuri sayyidina daawuudu ‘alaihis salaam wa furqaani sayyidina wa nabiyyina wa maulaana muhammad shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, birahmatika yaa arhamar raahimiin, walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.

  Ya Allaah, kasihilah kami dengan berkah Taurat Sayyidina Muusaa AS, Injil Sayyidina ‘Iisaa AS, Zabuur Sayyidina Daawuud AS dan al-Furqaan / al-Qur-an sayyidina wa nabiyyina wa maulaana Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam utusan Allaah, dengan kasihmu, yang maha penyayang. Dan segala puji bagi Allaah, tuhan semesta.

  ALLAAHUMMAFTAHLII HIKMATAKA WANSYUR ‘ALAYYA MIN KHAZAA INI RAHMATIKA YAA ARHAMAR-RAAHIMIIN.

  Ya Allaah bukakanlah bagiku hikmah-Mu dan limpahkanlah padaku keberkahan-Mu, wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang

  RABBI INNII LIMAA ANZALTA ILAYYA MIN KHAIRIN FAQIIR.

  Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.

  RABBI LAA TADZARNI FARDAN WA ANTA KHAIRUL WAARITSIN.

  Ya Allaah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau sebaik-baik dzat yang mewarisi. (QS. Al-Anbiya-i’: 89).

  Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa.

  Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

  اَللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَاكَمَارَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا

  “Allaahummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa kama rabbayaanii shagiiraa”.

  “Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan Ibu Bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil”.

  “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Ahqaaf: 15).

  Ya Allaah, terimalah amal saleh kami, ampunilah amal salah kami, mudahkanlah urusan kami, lindungilah kepentingan kami, ridhailah kegiatan kami, angkatlah derajat kami dan hilangkanlah masalah kami.

  Ya Allaah, tetapkanlah kami selamanya menjadi Muslim, tetapkanlah kami selamanya dalam agama yang kau ridhai – Islam, tetapkanlah kami selamanya menjadi umat dari manusia yang paling engkau muliakan – Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi, wa baraka wassallam.

  Ya Allaah, percepatlah kebangkitan KAUM MUSLIM. Pulihkanlah kejayaan KAUM MUSLIM, Lindungilah KAUM MUSLIM dari kesesatan dan berilah KAUM MUSLIM tempat mulia di akhirat.

  Ya Allaah, jadikanlah INDONESIA DAN DUNIA MUSLIM tetap dimiliki KAUM MUSLIM, Jadikanlah INDONESIA DAN DUNIA MUSLIM baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Jadikanlah DUNIA NON MUSLIM dimiliki KAUM MUSLIM. Jadkanlah musuh Islam ditaklukan KAUM MUSLIM.

  Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fiddiini waddun-yaa wal akhirati wa ’aafiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wabarakatan firrizqi wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab.

  Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, kesejahteraan/kesehatan jasmani, bertambah ilmu pengetahuan, rezeki yang berkat, diterima taubat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati dan dapat ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sekarat dan selamatkanlah kami dari api neraka serta kami mohon kemaafan ketika dihisab.

  Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah.

  Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu akhir yang baik dan berlindung dari akhir yang buruk.

  Allaahuma inna nas’aluka ridhaka waljannata wana’uudzubika min shakhkhatika wannaar.

  Ya Allaah, sesungguhnya kami mohon keridhaan-Mu dan sorga, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka.

  Allaahummadfa’ ‘annal balaa-a walwabaa-a walfahsyaa-a wasy-syadaa-ida walmihana maa zhahara minhaa wamaa bathana min baladinaa haadzaa khaash-shataw wamin buldaanil muslimuuna ‘aammah.

  Ya Allaah, jauhkanlah bencana, wabah, kekejian, kekerasan dan cobaan – yang terlihat maupun tersamar – dari negeri kami khususnya dan dari dunia Muslim umumnya.

  Allaahumma ahlikil kafarata walmubtadi-‘ata walmusyrikuun, a’daa-aka a’daa-ad diin.

  Ya Allaah, hancurkalah musuhmu, musuh agamamu, yaitu orang kafir, bid’ah dan musyrik.

  Allaahumma syatttit syamlahum wa faariq jam-‘ahum, wazalzil aqdaamahum.
  Ya Allaah, cerai beraikanlah persatuan mereka, goyahkanlah keyakinan mereka.

  Allaahumma adkhilnii mudkhala shidqiw wa-akhrijnii mukhraja shidqiw waj-‘al lii milladunka sulthaanan nashiiraa.

  Ya Allaah, masukkanlah kami melalui jalan yang benar, keluarkanlah kami melalui jalan yang benar, dan berilah aku kekuasaan yang menolong.

  Allaahumma ashlih lanaa diinanal ladzii huwa ‘ishmatu amrina Wa ashlih lanaa dun-yaanal latii fii haa ma’asyunaa. Wa ashlih lanaa aakhiratanal latii ilaihaa ma’aadunaa. Waj’alil hayaata ziyadatan lanaa fii kulli khairin. Waj’alil mauta raahatan lanaa min kulli syarrin

  Ya Allaah, perbaikilah agama kami karena itulah pedoman untuk urusan kami, Dan perbaikilah dunia kami karena itulah kehidupan kami. Dan perbaikilah akhirat kami karena itulah tujuan kami. Jadikanlah hidup kami sebagai tambahan kebajikan. Jadikanlah mati kami sebagi istirahat dari segala keburukan.

  YA ALLAAH, IZINKANLAH SEGALA NAMA DAN GELAR SAYYIDINA WA NABIYYINA WA MAULAANAA MUHAMMAD SHALLALLAAHU’ALAIHI WA AALIHI WA SHABIHI WA UMMATIHI WA BARAKA WAS SALLAM MEWUJUDKAN BERKAH KE SEANTERO SEMESTA – KHUSUSNYA BAGI KAMI, KELUARGA KAMI DAN KAUM MUSLIM.

  —— doa khusus untuk PARA NABI, PARA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, SEMUA YANG BERJASA PADA (PARA) NABI, PARA SALAF AL-SHAALIH, PARA SYUHADA, PARA WALI, PARA HABAIB, PARA IMAM, PARA ULAMA DAN SEMUA YANG BERJASA PADA ISLAM, SERTA SEMUA MUSLIM SALEH YANG (TELAH) WAFAT. Semoga Allaah selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.

  ALLAAHUMMAGHFIRLAHUM WARHAMHUM WA’AAFIHIM WA’FU ‘ANHUM
  ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHUM WA LAA TAFTINNAA BA’DAHUM WAGHFIRLANAA WALAHUM
  ———————

  Ya Allaah, dengan hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam dan berkah semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam, kami mohon segala hal yang terbaik, segala hal yang terindah bagi semesta – khususnya kami, keluarga kami dan seluruh kaum Muslim.

  Ya Allaah, dengan segala hak yang kau berikan pada kalimah syahadat, Surah al-Fatihah, Doa Kanzul ‘Arsy dan shalawat, salam, berkah semoga selalu tercurah kepada Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulaanaa Muhammad Shallallaahu’alaihi wa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka was sallam, kabulkanlah yaa Allaah segala doaku.

  Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar.

  Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka serta masukanlah kami ke surga bersama orang-orang baik.

  Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul aliimu wa tub’alainaa innaka antattawwaaburrahiim. Washshalallaahu ‘alaa sayyidinaa wa nabiyyinaa wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassallam.

  Tuhan kami, perkenankanlah do’a-do’a kami, karena sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang. Shalawat, salam dan berkah semoga dilimpahkan kepada junjungan, nabi dan pemimpin kami Muhammad s.a.w, atas keluarganya, sahabatnya dan umatnya semuanya.

  HASBUNALLAAH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR.

  Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

  Subhana rabbika rabbil ‘izzati, ‘amma yasifuuna wa salamun ‘alal anbiyaa-i wal mursaliin, walhamdulillahirabbil ‘aalamiin.

  Aamiin yaa Allaah yaa rabbal ‘aalamiin.

  Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s