SUNNAH MEMAKAI CINCIN

Posted: Mei 26, 2014 in SUNNAH - ADAB & NASIHAT

ulama aswaja memakai cincin

Mengenai penggunaan cincin,juga tntg cincin asma, Imam Abu Laits menyebutkan:

الخاتم في اليمين وفي الشمال جائز وكل ذلك مباح وجاء الأثر بهما جميعاً

“Memakai cincin di jemari tangan kanan dan atau pada tangan kiri diperkenankan, dan memakai cincin di tangan kanan saja atau memakai cincin ditangan kiri saja mubah hukumnya (diperbolehkan), dan telah datang berbagai atsar yang menerangkan kedua hal tersebut sekaligus” Beberapa Sahabat menuliskan kalimat-kalimat dan atau asma tertentu pada cincin-nya.

Didalam Sunan Tirmidzi kitab al-libas an Rasulillah, bab maa jaa-a fii lubsi khatami fil yamin, disebutkan:

روى جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي اللَّه تعالى عنهما كانا يتختمان في يسارهما وكان في خواتمهما ذكر اللَّه تعالى

“Diriwayatkan dari Sayyidina Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya (Muhammad bin Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib RA) bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein RA mengenakan cincin di jari kiri mereka dan pada cincin mereka terdapat dzikrullah (Asma Allah).

Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab hadits-nya berjudul Jamius Saghir (Juz 1 huruf hamzah, hal: 129) menyebutkan suatu hadits riwayat Al-Uqaily, Ibnu Lal, Hakim, Baihaqi, Khatib, Ibnu ‘Asakir dan Dailami dari Sayyidatina ‘Aisyah disebutkan:

تختموا بالعقيق فانه مبارك

Bercincinlah kalian dengan ‘aqiq karena ia diberkahi”

Mengenai adab memakai cincin yang didalamnya tertulis asma Allah, Imam Abu Laits mengajarkan seperti berikut:

ولو كان على فصه اسم اللَّه تعالى أو اسم نبي من الأنبياء فإنه يستحب له إذا دخل الخلاء أن يجعل فص الخاتم في كفه، فإذا أراد أن يستنجي يستحب له أن يجعله في يمينه لأنه لو استنجى مع ذلك كان فيه استخفاف وترك التعظيم

“Dan jikalau dimata cincin seseorang terdapat Nama Allah Ta’ala atau nama seorang Nabi dari para Anbiya, maka sunnah baginya apabila masuk WC menempatkan mata cincin itu di balik shgg posisi didalam telapak tangannya. Lalu apabila ia hendak ber-intinja (cebok), maka disunnahkan baginya menempatkan cincin itu di tangan kanannya. Karena jika ia berintinja dengan tangan yang sama dimana cincin itu dipakai maka perbuatan tersebut terdapat unsur peremehan dan meninggalkan pengagungan akan asma Allah tersebut”

***

Ada seorang sahabat yang sangat mencintai sunnah Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada saya tentang cara pemakaian cincin menurut sunnah Baginda sallallahu alaihi wasallam.
Saya tidak ingin menjawab dengan pandangan saya yang sangat faqir di dalam ilmu, namun saya akan memberikan jawapan yang telah diberikan oleh al-Imam Jalaluddin al-Suyuti rahimahullah dan para ulama yang lain. Jawapan daripada para ulama ini akan saya ringkaskan agar mudah difahami oleh para pembaca.
Ada beberapa perkara yang akan terlintas di dalam persoalan berkaitan cincin :
1.    Adakah terdapat berat yang khusus untuk memakai cincin?
2.    Adakah kita boleh mengambil segala jenis logam untuk dijadikan cincin seperti tembaga, besi dan lain-lain?
3.    Adakah harus bagi kita memakai lebih daripada satu cincin perak di tangan bagi lelaki?
4.    Adakah cincin yang dipakai oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai batu? Apakah jenis batunya?
5.    Di jari manakah Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai cincin , kanan atau kiri? Dan bagaimana pula keadaan batu cincin Baginda sallallahu alaihi wasallam, samada dipusingkan ke tapak tangan atau tidak?
Ini antara soalan yang terlintas di dalam pemikiran kita. Sekarang kita lihat pula bagaimana para ulama memberikan jawapan bagi permasalahan ini. Jawaban yang akan saya kemukakan adalah menurut turutan soalan di atas. Di harap para pembaca mengambil perhatian terhadap perkara ini.
JAWABAN
BERAT CINCIN
1.  Para ulama berbeda pandangan di dalam permasalahan berat cincin yang dibenarkan. Al-Imam Haskafi rahimahullah, ulama bermazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa sesebuah cincin tidak boleh melebihi berat satu Mithqal yang bersamaan 4.680 gram. Al-Imam Ibn Abidin yang merupakan ulama bermazhab Abu Hanifah juga merajihkan pandangan pengarang kitab al-Zhaqirah bahawa berat yang dibenarkan hanya satu Mithqal.
2.  Para ulama Malikiyah pula berpandangan dibenarkan untuk seseorang memakai cincin dengan kadar 2 dirham ke bawah. Berat dua dirham menurut pengiraan moden ialah  3.125 gram ×  2 = 6.25 gram
3.  Para ulama Syafieyah pula mengatakan bahawa berat cincin bergantung kepada adat atau ‘uruf setempat. Jika melebihi daripada adat tempat tersebut maka ianya dianggap mubazir.
4.  Para ulama Hanabilah  pula berpandangan tiada masalah untuk memakai cincin yang beratnya melebihi satu mithqal.  Tetapi dengan syarat tidak keluar daripada uruf atau adat setempat yang ditetapkan. Jika melebihi uruf maka hukumnya adalah haram.

LOGAM YANG DIBENARKAN UNTUK MEMBUAT CINCIN
EMAS
1.    Para ulama bersepakat mengatakan bahwa emas dibenarkan kepada wanita untuk memakainya, manakala bagi lelaki ianya adalah haram.
2.    Manakala untuk anak-anak yang belum baligh, para ulama Syafieyah di dalam pandangan muktamad di dalam mazhab berpendapat bahwa dibenarkan bagi mereka untuk memakai emas apakah  anak laki-laki atau perempuan.
PERAK
1.    Para ulama bersepakat mengatakan bahwa cincin perak dibenarkan kepada wanita. Manakala bagi lelaki pula terdapat perincian oleh para ulama .
2.    Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa harus bagi lelaki memakai cincin perak. Ianya menjadi sunnah kepada para sultan, para qadhi dan yang seumpama dengannya. Manakala kepada selain sultan, qadhi dan yang seumpama dengannya terlebih afdhal bagi mereka tidak memakai cincin perak.
3.    Para ulama Malikiyah pula berpandangan bahwa memakai cincin perak bagi lelaki adalah harus dan jika dipakai dengan tujuan mengikut sunnah Baginda sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah sunnah dan haram memakainya dengan tujuan berbangga diri.
4.    Para ulama Syafieyah pula berpandangan bahwa disunatkan kepada siapa saja untuk memakai cincin perak bukan dikhususkan kepada sultan dan hanya kepada qadhi.
5.    Para ulama Hanabilah berpandangan bahawa memakai cincin perak bagi lelaki adalah harus.
SELAIN DARIPADA EMAS & PERAK
1.    Para ulama Malikiyah ( dalam pandangan yang muktamad ) dan ulama Hanabilah berpandangan bahawa memakai cincin daripada besi, tembaga dan seumpama dengannya adalah makruh berdasarkan larangan Baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Hukuman ini merangkumi lelaki dan  wanita.
2.    Para ulama Malikiyah berpandangan bahwa mengambil cincin daripada kayu, kulit dan batu adalah harus bagi lelaki dan wanita. Manakala para ulama Hanabilah pula berpandangan diharuskan bagi lelaki dan wanita memakai cincin daripada zamrud, yaqut, jed dan lain-lain jenis batu.
3.    Para ulama Syafieyah pula mempunyai dua pandangan di dalam permasalahan ini. Sebahagian mengatakan bahwa hukumnya makruh memakai cincin selain emas dan perak. Manakala sebagian lagi mengatakan tidak makruh. Al-Imam Nawawi rahimahullah berpandangan dengan mengatakan tidak makruh memakai cincin daripada selain emas dan perak . al-Imam Qalyubi di dalam Hasyiyahnya juga mengatakan bahawa tiada masalah untuk memakai cincin daripada tembaga , besi dan lain-lain.
4.    Para ulama Hanafiyah pula seperti al-Imam Ibn Abidin rahimahullah mengatakan bahawa dihalalkan bagi lelaki memakai cincin perak dan diharamkan memakai cincin emas, tembaga atau besi. Manakala mengambil cincin daripada batu adalah dibenarkan khususnya batu aqiq.
Syaikh al-Allamah Abdullah Fad aq hafizahullah..Lihat pemakaian cincin pada jarinya
HUKUM MEMAKAI CINCIN LEBIH DARI SATU
1.    Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa diharamkan bagi seseorang lelaki memakai lebih daripada satu cincin.
2.  Para ulama Syafieyah pula berpandangan bahawa dibenarkan untuk memakai 2 bentuk cincin perak dalam satu masa. Ini seperti yang disebutkan oleh al-Imam Jalaluddin al-Suyuti rahimahullah. Makruh hukumnya memakai lebih daripada 2 bentuk cincin. Al-Imam Isnawi rahimahullah juga berpandangan demikian dan kata al-Imam Khawarizmi di dalam al-Kafi : Makruh memakai kedua cincin tersebut pada satu jari.
3.    Para ulama Hanabilah pula berpandangan bahwa dibenarkan bagi lelaki memakai dua cincin dan lebih selagi mana tidak keluar daripada adat setempat.
4.    Manakala para ulama Hanafiyah tidak pula kedapatan mereka mengeluarkan pandangan di dalam masalah ini.
 
BENTUK CINCIN RASULULLAH
1.    Cincin Baginda sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis. Ada yang diukir perkataan “ Muhammad Rasulullah” dan ada yang diletakkan batu.
2.    Jenis batunya menjadi perbahasan para ulama, sebahagian mengatakan bahwa ianya adalah jenis aqiq dan al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan bahwa beliau melihat di dalam kitab Mufradat fi  al-Tibb
karangan Ibn al-Baithar bahawa jenis batu tersebut adalah zabarjad.
JARI YANG SUNNAH DILETAKKAN CINCIN
1.    Bagi wanita tiada tempat yang khusus diletakkan. Terpulang kepada mereka untuk memakai cincin dimana saja. Apakah di semua jari tangan atau jari kaki sekalipun. Ini karena cincin adalah perhiasan bagi mereka.
2.    Para ulama berbeda pandangan tentang kedudukan jari yang sunnah dipakaikan cincin bagi lelaki. Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa disunnahkan bagi lelaki untuk memakai cincin di jari kelingking sebelah kiri dan bukan pada jari lain walaupun kanan. Sebagian daripada ulama Hanafiyah mengatakan bahawa diharuskan memakai cincin pada jari kelingking kanan.
3.    Manakala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, guru kepada al-Imam al-Syafie radhiyallahu anhu mengatakan bahwa disunnahkan memakai cincin di jari kelingking kiri dan beliau sendiri memakai cincin di jari kelingking kiri. Al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan bahawa sunnah memakai cincin pada jari kelingking kiri dan makruh memakainya pada  kelingking kanan.
4.    Para ulama Syafieyah mengatakan bahwa harus dipakai cincin pada jari kelingking kanan atau kiri sekalipun. Tetapi pandangan yang masyhur ialah memakainya pada jari kelingking kanan kerana ianya merupakan tempat untuk berhias. Manakala memakai cincin pada jari manis adalah dibenarkan. Jari tengah, telunjuk dan ibu jari adalah dilarang bagi kaum lelaki untuk meletakkan cincin padanya. Ini kerana terdapat larangan daripada Baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu untuk memakai cincin pada jari-jari tersebut.
5.    Para ulama Hanabilah pula berpandangan bahawa afdhal memakai cincin pada jari kelingking kiri. Mereka juga berpandangan bahwa dibenarkan untuk memakai cincin pada jari manis dan ibu jari. Manakala jari telunjuk dan jari tengah adalah dilarang untuk meletakkan cincin padanya karena terdapat larangan yang jelas daripada Baginda sallallahu alaihi wasallam.
KE ARAH MANAKAH BATU CINCIN DIPUTAR ?
1.    Para ulama mengatakan bahawa dibenarkan untuk kita menzahirkan batu cincin ke atas. Namun yang lebih afdhalnya menurut sunnah Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memutarnya arah batu tersebut ke telapak tangan.Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dengan perbahasan ini bagi menghidupkan sunnah Baginda sallallahu alaihi wasallam.

RUJUKAN :

1.    Mausu’ah al-Kuwaitiyah Jilid 11


2.    Al-Hawi lil Fatawi oleh al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi radhiyallahu anhu , jilid 1 mukasurat 75-76 cetakan Darul Kutub Ilmiyah tahun 1982

Source: Ust. Qultu Man Ana & Ust. Mohd Nazrul Abd Nasir

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s