IMAM BUKHORI PUN BERAMAL DENGAN HADITS DHAIF

Posted: April 24, 2015 in STOP MENUDUH BID'AH !!, SUNNAH - ADAB & NASIHAT, TAFSIR & QOUL ULAMA
Tag:

Adabul Mufrod

Sebagian kalangan Salafy mengklaim beramal dengan hadits dhoif adalah bid’ah & telah membuat syari’at baru bahkan mereka dengan lantang berkata beramal dengan hadits shohih saja belum tentu cukup waktu dan umur (untuk bisa melakukannya), mengapa di tambah-tambahkan dengan hadits dhoif?. Bahkan ada yang menyamakan hadits dhoif dengan hadits maudhu (palsu). Tuduhan-tuduhan seperti di atas sungguh jelas menyakiti kaum muslim yang beramal dengan hadits dhaif tsb. Apakah mereka (para salafy) yakin bahwa mereka yang beramal dg hadits dhoif tsb, tidak pula beramal & mengutamakan hadits2 shohih??. Apakah mereka yakin bahwa hadits dhoif yang di amalkan mereka berderajat maudhu??.

Marilah kita simak kajian berikut ini:

Imam Bukhori pun mengamalkan hadits dhoif

Antara bukti kuat bahawa Imam al-Bukhari beramal dengan hadith Dha’if ialah fatwa beliau kepada anak muridnya Imam al-Tirmizi dalam `Ilal al-Kabir, kata al-Tirmizi (`Ilal al-Kabir: 401):
حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال محمد : وأنا أذهب إليه

Terjemahan:

“Telah menceritakan kami Qutaibah, telah menceritakan kami Abu `Awanah, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “sesiapa yang membunuh hambanya maka dia akan kami bunuh, dan sesiapa yang memotong anggota (tangan atau kaki) hambanya maka dia akan kami potong anggotanya”, Aku (iaitu Imam al-Tirmizi) bertanya hadith ini kepada Muhammad (iaitu Imam al-Bukhari) maka jawab beliau: “adalah `Ali bin al-Madini berfatwa (iaitu beramal) dengan hadith ini (iaitu dalam fiqh), dan berkata Muhammad (iaitu Imam al-Bukhari) lagi: “dan aku juga berfatwa sedemikian (mengikut `Ali ibn al-Madini)”.

Takhrij:

Hadith ini dikeluarkan antaranya oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad (5/10-12, 18, 19), al-Tirmizi dalam Jami’nya al-Mukhtasar (no. 1414), dan juga dalam `Ilalnya al-Kabir (no. 401), Ibn Majah dalam Sunan (no. 2663), juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf (9/3030), Ibn `Adiy dalam al-Kamil Fi al-Dhu’afa’ (2/729, 7/2572) dari Abu `Awanah, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Samurah secara Marfu’.

Status:

Saya katakan: Hadith ini Dha’if kerana putusnya isnad, telah sepakat para huffaz bahawa al-Hasan tidak pernah sama sekali mendengar dari Samurah. Dan putus isnad adalah Dha’if kerana telah hilang salah satu syarat utama hadith Sahih.

Hadith ini telah diDha’ifkan oleh jamaah ahli hadith dari kalangan al-Mutaqaddimin, al-Mutaakhkhirin dan juga al-Mu’asirin. Ia diDha’ifkan antaranya oleh:

1- Imam Yahya ibn Ma’in katanya “ الحسن لم يسمع من سمرة – al-Hasan tidak pernah sama sekali mendengar dari Samurah” (Sunan al-Kubra al-Baihaqi, 8/35)

2- Juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri katanya : “أخشى أن لا يكون يثبت – aku khuatir ianya tidak thabit” (Masail Ahmad , 3/1227)

3- Juga Imam al-Tirmizi sendiri dengan katanya “حسن غريب- Hasan Gharib” (al-Jami’, 1414), dan istilah Hasan Gharib bermaksud Dha’if disisi al-Tirmizi [lanjut berkenaan manhaj Imam al-Tirmizi dan Jami’nya dianjurkan merujuk buku saya “Pengenalan kepada Sunan Al-Tirmizi & Manhajnya” ]

4- Juga diDha’ifkan oleh al-Baihaqi dalam Sunannya al-Kubra (8/35) katanya “ ضعيف – Dha’if”

5- Juga oleh Imam Ibn Hazm dalam al-Muhalla (2/13) katanya “لا يصح للحسن سماع من سمرة – Tidaklah sahih mendengarnya al-Hasan dari Samurah”

6- Juga oleh al-Son’ani dalam Subul al-Salam (3/363) katanya “ضعيف – Dha’if”

7- Juga oleh Ibn Qudamah dalam al-Mughni (11/474) katanya “لم يثبت– Tidak thabit”

8- Juga oleh al-Albani dalam tahqiqnya atas Jami’ al-Tirmizi (no. 1414) katanya “ضعيف – Dha’if”

9- Juga oleh Syu’aib al-Arnaut dalam tahqiq Jami’ al-Tirmizi (3/242) dan lain-lain.

Imam al-Bukhari berhujah dengan hadith ini dalam fiqh sedangkan ianya adalah hadith Dha’if, bahkan ianya juga adalah Dha’if disisi al-Bukhari. Qarain yang menunjukkan ia juga Dha’if disisi al-Bukhari ialah:

1- Hadith ini tiada dalam Sahih al-Bukhari, sedangkan ianya adalah satu-satunya hadith dalam babnya. Sekiranya ia Sahih maka Imam al-Bukhari akan memasukkanya, dan telah diketahui bahawa Imam al-Bukhari menghimpunkan hadith-hadith yang utama dalam sesuatu bab dalam kitabnya al-Sahih.

2- Hadith ini disebut oleh anak muridnya Imam al-Tirmizi dalam al-`Ilal menunjukkan ianya adalah hadith yang bermasalah. Diketahui bahawa kitab al-`Ilal adalah kitab yang menghimpunkan hadith-hadith yang padanya kecacatan.

3- Sekiranya hadith ini Sahih disisi Imam al-Bukhari, beliau tidak perlu bersandar kepada Imam `Ali ibn al-Madini untuk berhujah dengannya, sebaliknya beliau sudah mestinya akan terus berhujah dengannya tanpa perlu bersandar kepada Imam `Ali ibn al-Madini, kerana hadith Sahih itu berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan apa-apa sokongan untuk diamalkan.

4- Kecacatan hadith ini adalah zahir bagi para huffaz dan ianya bukanlah kecacatan yang tersembunyi bagi mereka, kerana semua para huffaz sepakat bahawa al-Hasan tidak mendengar dari Samurah.

5- Imam al-Bukhari beramal akan fiqh hadith ini sedangkan hadith ini adalah dalam masalah hukum dan bukannya Fadhail `Amal, dan telah diketahui bahawa hadith Dha’if terkadang diamalkan Salaf dalam hukum sekiranya tiada satupun hadith Sahih dalam bab itu dengan syarat-syarat, dan hadith ini adalah salah satu darinya.

Fiqh al-Hadith:

Kata Imam al-Tirmizi sejurus mengeluarkan hadith ini:

هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد و إسحق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

Terjemahan:

“Hadith ini Hasan Gharib (iaitu ia Dha’if – pent), dan sesungguhnya telah berfatwa (iaitu berhujah dalam fiqh walaupun ia Dha’if) akan hadith ini oleh sebahagian ahli ilmu dari kalangan al-Tabi’in antara mereka ialah Ibrahim al-Nakhai’e, dan telah berpendapat sebahagian mereka semisal al-Hasan al-Basri dan ‘Atha` bin Abi Rabah bahawa tiada qisas terhadap nyawa antara orang merdeka dan hamba, dan tidak juga pada selain nyawa mereka dan ianya adalah pendapat Ahmad dan Ishaq, sedangkan sebahagian dari mereka berpendapat jika dia membunuh hambanya maka dia tidak dibunuh, namun jika dia membunuh hamba orang lain maka dia dibunuh dan ini adalah pendapat Sufyan al-Thauri dan Ahli Kufah”

Allahu ‘alam

Source: Abu Ismail Muhammad Fathi al-Tabib

Beda dengan yang baru jadi Ustadz

Belajar dikit sudah mengeluarkan fatwa hadits ini lemah, ini amal yang tidak dicontohkan, dll

Belajar dikit sudah mengeluarkan fatwa hadits ini lemah, ini amal yang tidak dicontohkan, dll

Komentar
 1. Abdullah berkata:

  Masih banyak yang shahih, mengapa harus pake yg dha’if/maudhu ? Masih banyak yg asli, mengapa masih pake yg kawe/palsu?
  Dalam urusan dunia bila ada kabar beredarnya uang palsu, kita akan sangat hati2 dan teliti mana uang asli dan uang palsu.Dan kita hanya mau menerima uang asli saja, karena menerima uang palsu mengandung resiko. Disamping akan rugi karena tidak bisa dibelanjakan lagi, juga bisa kena sanksi hukum dituduh sbg pengedar uang palsu.
  Tapi mengapa dalam perkara akhirat kita semberono, yg dha’if dan maudhupun dipake.
  Saya tidak yakin Imam Bukhari beramal dengan hadist dha’if, pasti ada misinformasi ttg berita itu. Andaipun benar (walaupun sy kurang yakin), Sang Imam tentu bukan manusia yg ma’sum. Andai beliau keliru dalam satu hal, tentu andai beliau masih hidupun tentu akan menasihati kita untuk tidak menirunya.
  Dalam hadist mutawatir, Nabi SAW bersabda : Barangsiapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Dalam Shahih Bukhari juga Nabi SAW bersabda : Barangsiapa menyampaikan suatu hadist tentangku, yg dia tahu bahwa itu dusta, maka dia ternasuk salah seorang dari dua orang pendusta.
  Apakah kita mau beramal yang bersumber dari seseorang yg nyata-nyata akan jadi ahli neraka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s