BANTAHAN KEPADA IBNU TAIMIYAH & SALAFY TENTANG BID’AH & SYIRIKNYA BERDOA DI MAQAM NABI SAW

Posted: Juli 8, 2015 in AMAL GENERASI SALAF, STOP MENUDUH BID'AH !!, SUNNAH - ADAB & NASIHAT, TAFSIR & QOUL ULAMA
Tag:, , , ,

makam-nab-Muhammad

Kaum Wahabi-Salafi selalu atau gemar sedikit-sedikit MENISBATKAN PENDAPATNYA kepada kaum Salaf dan ahli hadis. Padahal pendapat kaum Salaf dan ahli hadis bertolak belakang dengan pendapat mereka. Diantara satu contoh dari banyak contoh penisbatan Wahabi-Salafi kepada kaum Salaf dan ahli hadis adalah : BERDOA DI MAKAM NABI MUHAMMAD S.A.W.

Di antara ajaran Wahabi-Salafi yang berbeda dengan Ahlussunnah Wal Jama’ah adalah pendapat mereka tentang berdoa di makam Nabi saw dan orang saleh. Wahabi-Salafi berpendapat bahawa doa seseorang untuk dirinya di makam Nabi saw dan orang saleh termasuk SYIRIK.

Sementara Ahlussunnah Wal Jama’ah, membolehkan dan bahkan menganjurkan berdoa di makam Nabi saw dan orang saleh.Seperti biasa, Wahabi-Salafi akan menisbatkan ajaranya kepada kaum Salaf yang saleh.

IBNU TAIMIYAH (ulama Idola Wahabi-Salafi) berkata;

“Ia tidak boleh berdiam di samping makam Nabi saw untuk mendoakan dirinya, karena hal itu adalah BID’AH. Tidak seorang pun dari sahabat berdiam di samping makam Nabi saw untuk mendoakan dirinya. (Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyyah, 26/146). Demikian pula tidak pula seorang pun sahabat Nabi saw yang bermaksud berdoa di samping makam seorang Nabi, tidak di makam Nabi kita saw, tidak pula di makam al-Khalil ( Nabi Ibrahim) a.s , dan tidak pula makam selain mereka. Karena ini, para imam seperti Malik dan lainnya menyebut bid’ah”. ( Majmu’ Fatawa, 27/110 ).

Dalam pernyataan tersebut, Ibnu Taimiyah melarang berdoa di makam Nabi saw dan menganggap bid’ah. Ia juga menegaskan bahwa tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang pernah melakukannya. Ia juga menegaskan bahwa para imam seperti Imam Malik menganggapnya bid’ah. Pertanyaannya sekarang adalah, BENARKAH DEMIKIAN ???. Tentu saja TIDAK BENAR.Terdapat banyak riwayat dari kaum Salaf yang berdoa di makam Nabi saw dan orang saleh. buktinya:

1. Usamah bin Zaid r.a berdoa di samping kamar Aisyah.r.a., tempat makam Nabi saw.

“Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata:” Usamah bin Zaid r.a di samping kamar Aisyah r.a berdoa, lalu Marwan datang, dan mengeluarkan kata yang tidak menyenangkan. Lalu Usamah berkata,” Ingatlah , aku mendengar Rasulullah saw bersabda:” Sesungguhnya Allah swt membenci orang yang berbuat buruk dan keji”.
(Rujukan:Diriwayatkan oleh al-Thabarani dalam al-Mukhtarah al-Kabir (1/166), dan di shahihkan oleh al-Hafizh al-Dhiya’ al-Maqdisi dalam al-Mukhtarah (94/105).al-Hafizh al-Haitsami berkata dalam Majma’ al-Zawaid (8/64-65):”Para perawinya terpecaya”.

2. Abdullah bin Umar r.a, berdoa di samping makam Nabi saw.

“Abdullah bin Dinar berkata:”Aku melihat Abdullah bin Umar r.a berhenti di samping makan Nabi saw, lalu mengucapkan salam kepada Nabi saw dan berdoa, lalu berdoa untuk Abu Bakar dan Umar r.a. ( Rujukan :Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra (5/245).

3. Anas bin Malik r.a. berdoa di samping makam Nabi saw.

“Munib bin Abdullah bin Abi Umamah berkata : “Aku melihat Anas bin Malik r.a. mendatangi makam Nabi saw, lalu diam, lalu mengangkat kedua tanganya, sampai aku mengira bahawa ia akan menunaikan solat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi saw kemudian pergi.”. (Rujukan : Al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman (3/491), dengan sanad yang hasan.

4. Bilal bin al-Harits al-Muzani r.a, mendatangi makam Nabi saw dan beristighatsah dengan beliau.

“Dari Malik al-Dar, bendahara pangan Khalifah Umar bin al-Khaththab, bahawa musim kemarau melanda kaum Muslimin pada masa Khalifah Umar. Maka seorang sahabat (iaitu Bilal bin al-Harits al-Muzani) mendatangi makam Nabi saw dan mengatakan:”Hai Rasulullah, mohonkan hujan kepada Allah untuk umatmu kerana sungguh mereka benar-benar telah binasa”. Kemudian orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw dan beliau berkata kepadanya;”Sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahawa hujan akan turun untuk mereka, dan katakan kepadanya ,”bersungguh-sungguhlah melayani umat”. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialami. Lalu Umar menangis dan mengatakan “Ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu”.
.
(Rujukan : Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dalam al-Mushannaf (6/356 [32002], al-Baihaqi, dalam Dalail al-Nubuwah, Ibnu Asakir dalam Dimasyq, dan al-Hafizh Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah (7/92).Dalam Jami’ al-Masanid (1/233) Ibnu Katsir berkata, sanadnya jayyid (baik). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah, lihat al-Ishabah (3/484), al-Khalili dalam al-Irsyad (1/313), Ibnu Abdil Barr dalam al-Isti’ab (2/464) serta dishahihkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari (2/495)

Al-Hafizh Ibnu Hajar Rhl menyebutkan dalan Fath al-Bari, bahawa laki-laki yang datang ke makam Nabi saw tersebut Bilal bin al-Harits al-Muzani r.a

5. Uqbah bin Amir r.a juga berdoa dan bertawasul di makam Nabi saw.

Al-Imam al-Nawawi Rhl meriwayatkan: “Uqbah bin Amir, seorang sahabat r.a, adalah penghantar surat kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab r.a tentang berita penaklukan Damsyik.Ia sampai ke Madinah setelah perjalanan tujuh hari. Ia kembali dari Madinah ke Syam dalam perjalanan dua setengah hari berkat doanya di samping makam Rasulullah saw serta tawasulnya dengan Nabi saw dalam memperdekat perjalanannya”. (Rujukan: Al-Imam al-Nawawi, Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat (1/336)

Demikianlah beberapa riwayat dari generasi sahabat yang berdoa di samping makam Nabi saw.

Sekian selamat membaca dan mengkaji moga Allah tunjuk kita ke Jalan Firqah yang benar Ahlussunnah Wal Jama’ah bukan firqah sesat yang lain.

Source: Walan Gara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s