Archive for the ‘SEJARAH’ Category

shohih bukhori2

ISLAM tidak pernah memasung sikap kritis umatnya terhadap sebuah persoalan. Bahkan karena sikap yang demikian membuat banyak orang yang berfikir memilih Islam sebagai keyakinannya.

(lebih…)

syarah-minhajul-wushuul

Sebelum mengeluakan fatwa, para ulama harus terlebih dahulu mengetahui kaidah yang dapat digunakan untuk menggali hukum amaliah dari dalil yang terperinci. Pengetahuan ini bersumber dari disiplin ilmu klasik, yaitu Ushul al-Fiqh. Tiada fiqh tanpa melalui Ushul al-Fiqh. Kalau ilmu fiqh bicara soal halal-haram, maka ilmu Ushul al-Fiqh bicara proses yang mendasari halal-haram tersebut.

(lebih…)

malayarchipelago

Oleh: Ahmad Kholili Hasib

Agama Islam berkembang pesat di kepulauan Nusantara dan diresapi oleh para penduduknya berlangsung secara gradual dan terencana dengan baik. Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, pakar sejarah Melayu, mengatakan: “The spread of Islam by these Arab missionaries in the Malay world was not a haphazard matter, a disorganized sporadic affair … It was a gradual process, but it was planned and organized and executed in accordance with timelines and situation.” (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Historical Fact and Fiction,hal. 32). Menurutnya, penyebaran Islam di Nusantara ini bukan dilakukan secara sambilan, tetapi direncanakan secara matang oleh dai’-da’i hebat.

(lebih…)

CENDEKIAWAN & ILMUWAN ISLAM

Oleh: Muhammad Ardiansyah

Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini (Islam) setiap seratus tahun seorang mujaddid yang akan menegakkan agamanya (HR Abu Daud).

(lebih…)

shalahudin

Kerajaan Kristen Baitul-Maqdis hendak menyerang Mesir. Bukannya solid untuk melakukan perlawanan, di dalam tubuh Daulah Fathimiyah justru bergolak. Banyak pejabat yang bermusuhan dengan perdana menteri saat itu, Syawur. Para pejabat ini bahkan mengundang pihak Baitul-Maqdis agar memasuki Kairo agar Syawur segera jatuh. Harapannya, mereka bisa mengambil alih kursi kekuasaan. Para pejabat yang berada dalam kelompok ini antara lain adalah Ibnu Khiyath dan Ibnu Farjalah.

(lebih…)

Sejarah Ketupat

*SEJARAH KETUPAT*

“`Adalah Sunan Kalijaga yang pertama kali memperkenalkan pada masyarakat Jawa.

Sunan Kalijaga membudayakan 2 kali BAKDA, yaitu bakda Lebaran dan bakda Kupat yang dimulai seminggu sesudah Lebaran.“`

(lebih…)

Masjid untuk sholat Id di Saudi

Masjid yang khusus di buka untuk sholat Id saja di Arab Saudi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan, untuk menekuni agama Islam bukan dengan mengedepankan perbedaan, terus memusuhi umat lain dan meninggalkan akar budaya. Tetapi dengan menghormati perbedaan beragama sekaligus melestarikan budaya. Karena kebudayaan Islam juga didopsi dari berbagai kebudayaan kepercayaan lain.

(lebih…)