Archive for the ‘SIMBOL DAJJAL DI SAUDI’ Category

Tugu Jamratul dahulu kala dan kini

Jumrah atau tugu tempat pelemparan ini terletak di kota Mina.

Dalam bahasa Arab, “Jumrah” ialah batu kerikil kecil. Di Mina, jumrah yang dianjurkan dalam manasik haji ada tiga, yaitu al-jumrat al-sufhra (jumrah kecil/pertama), al- jumrat al-wustha (jumrah pertengahan/kedua), dan al-jumrat al-aqobah (Jumrah Aqobah).

(lebih…)

Logo Organisasi Kebudayaan & kesenian Saudi Arabia

(lebih…)

1. ARAMCO

Pada tahun 1962, dengan dorongan, CIA, Saudi mendirikan sebuah organisasi bernama Liga Muslim Dunia. Ditanggung awalnya oleh beberapa donor, termasuk Aramco, lalu kolaborator CIA, membentuk kehadiran Liga  internasional yang kuat, dengan perwakilan di 120 negara. Dipimpin oleh Ketua Mufti  Arab Saudi saat itu, Mohammed bin Ibrahim Al al-Sheikh, seorang keturunan langsung dari Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan presidennya tetap berada di tangan Mufti Saudi sampai hari ini. (source)

(lebih…)

Internal affair atau depdagri

Internal affair atau depdagri

(lebih…)

Pic dari Gus Kaheel : Ini adalah pagar tembok Madrasah Hamzah bin abdil muthallib tingkat ibtida’iyah di kota suci Madinah, Gedung madrasah ini bersebelahan dengan makam syuhada’ uhud.
(lebih…)

Tugu Geometri di Engineering Square di Jeddah

(lebih…)

Logo Asykar Haji Saudi Arabia

(lebih…)