Archive for the ‘SIMBOL DAJJAL DI SAUDI’ Category

Tugu Jamratul dahulu kala dan kini

Jumrah atau tugu tempat pelemparan ini terletak di kota Mina.

Dalam bahasa Arab, “Jumrah” ialah batu kerikil kecil. Di Mina, jumrah yang dianjurkan dalam manasik haji ada tiga, yaitu al-jumrat al-sufhra (jumrah kecil/pertama), al- jumrat al-wustha (jumrah pertengahan/kedua), dan al-jumrat al-aqobah (Jumrah Aqobah).

(lebih…)

Logo Organisasi Kebudayaan & kesenian Saudi Arabia

(lebih…)

Pic dari Gus Kaheel : Ini adalah pagar tembok Madrasah Hamzah bin abdil muthallib tingkat ibtida’iyah di kota suci Madinah, Gedung madrasah ini bersebelahan dengan makam syuhada’ uhud.
(lebih…)

Tugu Geometri di Engineering Square di Jeddah

(lebih…)

Logo Asykar Haji Saudi Arabia

(lebih…)

Kesatuan khusus dengan logo Jangka terbalik – al Masuniyyah

(lebih…)

Simbol mata (Eye Of Horus) di mobil kepolisian Saudi Arabia

(lebih…)