Archive for the ‘TAHRIF KITAB & KHIANAT ILMIAH’ Category

menggunting1

Piknik lagi ke postinganku 3 tahun silam mbah.. Bahkan kitab tentang ilmu Alquran berupa nadlom untuk menghafal nama2 surat di Alquran karya Imam Ibn Jabir (w : 780 H) -rohimahullohu Ta’aala- ini pun tidak luput dari PENGANIAYAAN pentahqiq dari tetangga sebelah.

(lebih…)

Gunting Fatwa-Halal

Kitab ini juga “terindikasi” kena penyelewengan mbah,, mungkin sebabnya gara2 saking tidak sukanya pada THORIQOH SYADZILIYYAH, akhirnya penisbatan KESUFIYYAHAN nama pengarang kitab tentang ilmu tajwid ini pun HILANG,, tepatnya yang diterbitkan oleh penerbit ini :

(lebih…)

Gunting Fatwa-Halal

Tidak disangsikan lagi bahwa mempelajari Islam tidak bisa hanya sekedar membaca buku2 terjemahan keislaman, mengingat sumber pengambilan hukum Islam di antaranya al-qur’an dan al-hadits keduanya berbahasa Arab, dan metode2 istinabat tersebut tertuang dalam kitab para ulama’ mujtahidin yang juga berbahasa Arab. Sehingga menguasai bahasa Arab bagi mustanbith adalah keniscayaan.

(lebih…)

Gunting-dalil

Ini bukan sulap juga bukan sihir, berikut ini adalah beberapa cetakan kitab “aqidatus salaf ashhabil hadits” karya Imam Abu Utsman Asshobuniy (w : 449).

(lebih…)

Gunting Fatwa-Halal

Salah satu strategi kelompok wahabi mengaburkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah penganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy’ari adalah dengan mentahrif atau merubah isi kitab karangan beliau dan ulama-ulama Asy’ariyah disesuaikan dengan akidah mereka.

(lebih…)

Gunting Fatwa-Halal

Khianat ilmiah secara sengaja, ataukah memang faktor ketidak sengajaan yang terjadi, dan kebetulan semata, telah hilangnya bait-bait, ataupun qoul ulama yang tertera pada beberapa kitab, sebagai contoh berikut ini kitab yang berubah atau berkurang isinya:

(lebih…)

Buku Fanatik Madzhab buku yang menyesatkan

SANGGAHAN KE ATAS PENIPUAN / PENDUSTAAN MAZA MUFTI PERLIS

(MAZA Tuduh Mazhab Syafie tidak melakukan Iqamah di Masjid Nabi; Bahagian 1)

Oleh: Abu Syafiq 0192713781

1- Mohd Asri Bin Zainul Abidin (MAZA) terbaru telah mempergunakan Jabatan Mufti Perlis untuk mencetak buku tulisannya sendiri berjudul “Fanatik Mazhab Fekah & Kesan Negatifnya Terhadap Pemikiran Umat”.
Lepas Kuliah Maghrib saya tadi saya telah dihubungi oleh beberapa kenalan bertanyakan perihal buku tersebut yang boleh dimuat-turun dilaman web rasmi Jabatan Mufti Perlis.

(lebih…)