Archive for the ‘MADZHAB & KHILAFIYAH’ Category

Imam Syafi'i

Barusan liat status fb orang yang merendahkan banget hasil ijtihad fiqih & kemampuan hadits Imam Asy-Syafi’i, alasannya karena Imam Asy-Syafi’i hanya meriwayatkan 1675 hadits saja, jauh berbeda dg Imam al-Bukhari.

(lebih…)

sy pengikut Qur'an Hadits bukan pengikut Madzhab

” Imam Asy Syathibi al Maliki (beliau adalah ulama besar pengarang kitab Al I’tishom yang membahas tentang seluk beluk Bid’ah yang dipakai oleh kalangan Salafiyun) berkata dalam kitab al Muwafaqot :

(lebih…)

Imam Syafi'i

Sebenarnya Imam Syafi’i kalau dulu mau menulis Musnad seperti Imam Ahmad, insyaallah beliau mampu. Sebab beliau sudah hafal Al Muwatho (kitab hadis milik gurunya, Imam Malik) ketika beliau berusia belasan tahun. Belum lagi hadis-hadis yang beliau dapatkan dari perjalanan (rihlah) beliau ke Yaman, Iraq dan Mesir.

(lebih…)

Imam Syafi'i

Perkembangan dunia fiqih tak bisa dilepaskan dari Abu Hanifah atau yang bernama lengkap Nu’man bin Tsabit. Ia bisa dikatakan sebagai perintis ilmu fiqih yang madzhabnya diikuti jutaan umat Islam hingga kini. Ulama yang juga kerap disapa Imam Hanafi ini menginspirasi banyak ulama sesudahnya, tak terkecuali Muhammad bin Idris atau Imam Syafi’i yang juga amat berpengaruh dalam tradisi keilmuan hukum Islam sampai sekarang.

(lebih…)

Tawasul-1

Berikut ini adalah scan kitab-kitab ulama ahlus sunnah, yang membahas tentang bolehnya bertawasul:

(lebih…)

as-shawaiq-al-muhriqah-li-al-awham-al-kadzibah-fi-bayan-hal-al-balut-wa-ar-raddu-ala-man-harramah

Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughri al-Batawi al-Jawi ini barangkali menjadi satu-satunya risalah yang secara khusus fokus membeberkan argumentasi yang menguatkan status halal memakan belut. Tidak hanya di level lokal, Indonesia, tetapi juga internasional.

(lebih…)

aImam Syafi'i

HARUN AR RASYID suatu saat bertanya kepada Imam Asy Syafi’i mengenai Kibullah.

(lebih…)